Оновлено
2018-03-28
15:05

Навчальні дисципліни

Фізичне виховання.

Для студентів денної форми дисципліна викладається на І-ІІ курсах як дисципліна за вибором студента в 1-4 семестрах: всього 90 годин на один курс ( з яких 30 годин-практичні заняття та 60 годин-самостійна робота студента). Заліки – 2, 4 семестри.

Шифр дисципліни – С.Г.

Курс – 1, 2; семестр – 1, 2, 3, 4; всього годин: 1 і 2 курс – по 90 год. (30 практ/60 самост), 3 курс – 60 год. (практ); на тиждень: 1 і 2 курс – 1 год., 3 курс – 2 год.; (пр.); 1 і 2 курс – 3 кредити, 3 курс – 2 кредити.

1 і 2 курс – за вибором студента.

Мета курсу: фізичне виховання має закласти основи забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного удосконалення.

Популяризація фізичної культури і спорту, пропаганда здорового способу життя.

На основі занять з фізичного виховання вдосконалювати у студентів фізичні якості: витривалість, спритність, гнучкість, силу; виробити уміння організації фізичного виховання.

Розподіл кредитів: 1 і 2 курс – 3 кредити.

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:

  1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Перелік документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу і поза навчальної роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації. – К., 1999. – С. 3-4.
  2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи підготовки спортсменів. – Київ: Олімпійська література, 1999. – 318 с.
  3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 31 с.
  4. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”. – К., 1998. – 46с.
  5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. – 207 с.
  6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 с.
  7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х кн. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с.
  8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури (частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

Методика викладання та методи навчання: Практичні заняття, теоретична підготовка в процесі практичних занять.

Оцінювання: залік

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterј/†a@П1н‚tqchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.